Μισθώσεις Πρακτορεία

Μισθώσεις από πρακτορεία

Τα λεωφορεία μας  πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και ελέγχονται ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού μας. Το άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό που διαθέτουμε είναι σε θέση να σας προσφέρει ένα άνετο ασφαλές και ευχάριστο ταξίδι με την ευπρεπή εμφάνιση και διακριτικότητα είναι έτοιμοι να εξασφαλίσουν σε κάθε επιβάτη μας, μια άριστη μετακίνηση.