Σχολεία

Διδακτικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό , μετακινήσεις μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Περισσότερα

Καπή

Ένας χώρος δημιουργικότητας και παροχή κοινωνικής φροντίδας με πολιτιστικές αναζήτησης.

Περισσότερα