ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης ταξιδιού, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα ταξίδια μας. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλομένων μερών στο οργανωμένο ταξίδι. Από τη στιγμή που κάνετε αγορά ενός ταξιδιωτικού πακέτου από το Γραφείο, θεωρούμε ότι έχετε αποδεχθεί τους παρακάτω όρους :

ΑΓΟΡΑ ΠΑΚΕΤΟΥ

Η αγορά γίνεται  απευθείας από την ιστοσελίδα μας  με αλληλογραφία μέσω email ή τηλεφωνική επικοινωνία. Πρώτα αποστέλλεται στον Πελάτη το Συμβόλαιο το οποίο περιέχει τους Ειδικούς Όρους και μετά αναμένεται η πληρωμή του ολόκληρου ποσού. Προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι (να αγορασθούν τα εισιτήρια και να διασφαλισθεί η διαμονή) απαραίτητη είναι η πληρωμή του ολοκλήρου του ποσού μετρητοίς ή με έμβασμα προς το Γραφείο και η ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση των παρόντων Όρων Συμμετοχής. Το ποσό της προκαταβολής ορίζεται από το Γραφείο και είναι διαφορετικό για κάθε εκδρομή. Τηλεφωνικές κρατήσεις, οι οποίες δε συνοδεύονται από καταβολή χρημάτων, δε δεσμεύουν το Γραφείο. Η εξόφληση της εκδρομής πρέπει να γίνεται στο χρονικό διάστημα το οποίο αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους ειδάλλως το γραφείο έχει το δικαίωμα ακύρωσης του συμβολαίου, εφαρμόζοντας αναλόγως τη διάταξη περί ακυρώσεως εκδρομής από τον πελάτη.  

ΤΙΜΕΣ: Η αξία των ταξιδιών αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου, όπου αναφέρονται και οι υπόλοιπες υποχρεωτικές επιβαρύνσεις..
Εάν ο Πελάτης ενδιαφέρεται να αγοράσει κάποιο ταξιδιωτικό πακέτο το οποίο δεν υπάρχει στην ιστοσελίδα του Γραφείου ενημερώνεται τηλεφωνικά ή μέσω email απευθείας από το Γραφείο.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ : Κάθε ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε μία εκδρομή. Η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνεται από την πλευρά του πελάτη, σύμφωνα με τη συναλλακτική καλή πίστη, με σεβασμό στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το γραφείο απέναντι σε κάθε φορέα που συμμετέχει στη διοργάνωση της εκδρομής (ξενοδοχεία, μεταφορικά μέσα κ.λ.π.) και ως προς τους οποίους δεσμεύεται με ισχυρές ρήτρες αποζημίωσης, βάσει των συμφωνιών που έγιναν ανάμεσα στο γραφείο και τους τρίτους και προς τους οποίους είναι υποχρεωμένο να καταβάλει χρήματα, είτε ταξιδέψει ο συγκεκριμένος πελάτης, είτε όχι. Η ακύρωση γίνεται μόνο με έγγραφη ειδοποίηση μέσο e-mail προς το γραφείο και ισχύει από την ημερομηνία αποδεδειγμένης παραλαβής της.

Εάν η ακύρωση γίνει μέχρι την ημέρα της αναχώρησης, επιβαρύνεται ο πελάτης με 30 ευρώ για οργανωτικά και επικοινωνιακά έξοδα ή το 25% στα  πραγματικά έξοδα όπου για κάθε ταξίδι αλλάζει (κόστος των μεταφορικών  εισιτηρίων, της διαμονής και τυχόν άλλης υπηρεσίας). Η παρακράτηση αυτή διενεργείται οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος της ακύρωσης της εκδρομής (λόγοι υγείας, έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων, ακόμα και ανωτέρα βία).

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ _ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ : Τα δωμάτια παραδίδονται συνήθως στις 14:00 και παραμένουν στη διάθεση των πελατών μέχρι τις 12:00 της ημέρας αναχώρησης. Τα περισσότερα δωμάτια ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στον κόσμο, έχουν σχεδιασθεί ως δίκλινα. Το τρίκλινο δωμάτιο είναι, στην ουσία, ένα δίκλινο με ένα πρόσθετο κρεβάτι, το οποίο μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά. Στα τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια ο χώρος του δωματίου είναι αισθητά περιορισμένος. Εάν ο πελάτης επιθυμεί διπλό κρεβάτι στο δίκλινο δωμάτιο, πρέπει να το δηλώσει στο γραφείο κατά την εγγραφή του. Δεν υπάρχει ενιαία κατηγορία κατάταξης των ξενοδοχείων, η οποία να είναι αποδεκτή παγκοσμίως. Σε γενικές γραμμές, γίνεται αποδεκτή η χρήση των αστέρων (2* = Τουριστική κατηγορία, 3* = Β’ κατηγορία, 4* =Α’ κατηγορία, 5* = Λουξ κατηγορία), η οποία όμως δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα. Είναι δυνατόν ένα ξενοδοχείο 4* σε μία χώρα να αντιστοιχεί σε λουξ κατηγορία και σε άλλη χώρα να αντιστοιχεί σε Α’ κατηγορία. Συνήθως τα καινούργια ξενοδοχεία ανοίγουν με χαμηλότερη κατηγορία για λόγους γνωριμίας. Σε μερικές χώρες, για φορολογικούς λόγους, υποβιβάζουν την κατηγορία τους, όχι όμως και τις παροχές τους. Όλα τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζεται το ταξιδιωτικό γραφείο, διαθέτουν τη νόμιμη εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρχές του κράτους στο οποίο βρίσκεται.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  :  Κάθε πελάτης έχει την ευθύνη ο ίδιος, για την εξασφάλιση και τη φύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, βίζες, πιστοποιητικά κ.λ.π.), προκειμένου να συμμετάσχει σε μία εκδρομή. Επίσης ευθύνεται να τα έχει στην κατοχή του κατά την διάρκεια διέλευσης συνόρων και να τα υποδείξει σε αστυνομικό ή τελωνειακό έλεγχο. Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του πελάτη (έλλειψη ή φθορά ταυτότητας ή διαβατηρίου, μη έκδοση visa) δεν είναι δυνατή η διέλευση του από τα σύνορα ή από έλεγχο αεροδρομίων, παραιτείται του δικαιώματος συνέχισης της εκδρομής. Σε αυτή την περίπτωση το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη, δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων και δεν υπάρχει καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης από το γραφείο μας, μιας και το συμβάν οφείλεται σε υπαιτιότητα του πελάτη.

Είναι δυνατόν κατά την διάρκεια του ταξιδιού να υπάρξουν παράπονα, παραλείψεις ή προβλήματα. Ο ταξιδιώτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει το γραφείο μας ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό κατά τον καλύτερο τρόπο. Η παράλειψη ειδοποίησης και η διατύπωση παραπόνων εκ των υστέρων είναι πρακτική που δεν επιτρέπεται από την σχετική νομοθεσία. Τυχόν παράπονα που δεν ικανοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να διατυπωθούν εγγράφως προς το γραφείο μέσα σε 3 ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής της εκδρομής. Η υποβολή παραπόνων και απόψεων πέραν του προαναφερόμενου χρονικού ορίου δεν είναι αποδεκτή σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Η προαναφερόμενη σχετική νομοθεσία είναι Ελληνική και αρμόδια.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Τα τουριστικά γραφεία είναι οργανωμένες επιχειρήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν μεταφορά  ή διακίνηση ή διαμονή μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων εντός και έκτος της χώρας , τα στοιχειά που οφείλουμε να προσέξουμε για την λειτουργία του γραφείου είναι η ειδική άδεια λειτουργία από το Γενικό Γραμματέα Ε.Ο.Τ. : Βεβαιώνεται ότι το TRAVELPLEASURE πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την  λειτουργία του μέσω Διαδικτύου  και καταχωρίζεται στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων με    Αριθ.Μητρ.0414Ε70000072101.

Εάν το δρομολόγιο ακυρωθεί ή καθυστερήσει, δικαιούστε να ενημερωθείτε πλήρως και εγκαίρως για το τι συμβαίνει όση ώρα περιμένετε.

Προσπαθήστε να πακετάρετε πάντα τα πλέον απαραίτητα και χρήσιμα αντικείμενα για το ταξίδι σας. Έχετε στο μυαλό σας ότι όσο πιο συνετά και βάση των κανονισμών πακετάρετε τόσο πιο γρήγορα θα ξεμπερδέψετε με τους ελέγχους του αεροδρομίου και δεν θα προκαλέσετε καθυστερήσεις. Η κάθε αεροπορική εταιρία μπορεί να έχει τους δικούς της κανονισμούς για το μέγεθος και τα κιλά των αποσκευών για αυτό σιγουρευτείτε για το τι επιτρέπεται πριν φτάσετε στο αεροδρόμιο

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

To  Travel pleasure σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα (οποιαδήποτε πληροφορία από την οποία μπορείτε να αναγνωριστείτε όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο) και αναγνωρίζει την ανάγκη να τα προστατέψει. Θα θέλαμε να σας εξασφαλίσουμε ότι παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην ιστοσελίδα μας

Υπάρχουν φορές που θα σας ζητηθεί να μας δώσετε προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα σας, διεύθυνση ή τηλέφωνο. Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα θα υπάρχει ενημέρωση για την σκοπιμότητα πίσω από αυτήν την συλλογή πληροφοριών και πάντοτε θα έχετε την επιλογή να μην μας αποκαλύψετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή κάποια από αυτά. Αν δεν μας δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα μπορείτε ακόμα να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, αλλά δεν θα έχετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα, υπηρεσίες και πρόσφορες.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Υπεύθυνος Εσωτερικού

Μαρινόπουλος Κ. Σαββόπουλος Σ.